กันยายน 23, 2023

สั่งซื้อสินค้า

สามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้ทาง LINE
เพียง Add Friend ที่ LINE
จะมีทีมงานให้คำแนะนำท่าน
ในการเลือกซื้อสินค้าที่สนใจครับ

การชำระเงิน

สามารถโอนเงินค่าสินค้าได้ที่
ธนาคาร
เลขที่บัญชี

เมื่อโอนแล้วสามารถแจ้ง
และส่งเอกสารการโอน
ได้ทาง LINE เช่นกัน