กันยายน 23, 2023

เกี่ยวกับ Ei Sin Tai

เป็นแพทย์แผนจีน ที่มีประสบการณ์ในการปรุงยา มามากกว่า 60 ปี

ประสบการณ์อันยาวนานจากการศึกษาตํารับยาจีน พร้อมการตรวจวิเคราะห์โรค และสั่งยาเพื่อการรักษาที่ได้ผล ทําให้เรามั่นใจ และพัฒนาสูตรในแบบเฉพาะของตัวเอง อย่างต่อเนื่อง เราจึงเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องโรคหัวใจ และหลอดเลือด ทั้งยังปรุงยาบํารุงรักษาสมดุลให้อวัยวะสําคัญ ของร่างกาย เช่น ตับ ไต หัวใจ สมอง

คิดค้นและพัฒนาสูตร ด้วยตนเองมาตลอด ระยะเวลา 20 ปี

เราเริ่มต้นปรุงยาตั้งแต่เป็นชนิดลูกกลอน พัฒนาสูตร ต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน ได้ออกมาเป็นแคปซูลที่มี ความละเอียดสูง เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไป ใช้งานได้ทันที

มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง และนําเข้าสมุนไพร จากต่างประเทศเอง

คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากจีนด้วยตัวเอง พร้อมมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีใบอนุญาตถูกต้อง ตามกฎกระทรวงสาธารณะสุข 


OUR VISION

“Quality for Healthy”

วิสัยทัศน์ของเรา เราจะเป็นบริษัทชั้นนําของธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จากตํารับแพทย์จีน มุ่งดําเนินธุรกิจเพื่อมอบรอยยิ้ม แห่งความสุขแก่ทุกคน รวมถึงให้ความสําคัญต่อพนักงาน ภายในองค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกครอบครัวมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัย 


OUR MISSION

“Seek for The Best”

คุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี วัตถุดิบชั้นยอดที่คัดสรรเอง กับตํารับยาแพทย์จีนชั้นเยี่ยม พร้อมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน คือความตั้งใจที่เราจะส่งมอบสินค้า ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพไปยังลูกค้าของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับสุขภาพ ที่ดีกว่าเดิมเสมอ