มิถุนายน 7, 2023
ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิต

ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิต

รู้หรือไม่ว่า โรคความดันโลหิต เป็นโรคที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงหลาย ๆ โรคตามมา ถ้าหากไม่รีบรักษาให้ถูกวิธี ซึ่งถึงแม้ว่าโรคความดันโลหิตสูงจะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อ แต่โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยเลยก็ว่าได้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง นอกจากจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะสำคัญตามมาแล้ว ยังเป็นอีกหลายสาเหตุของโรคดังต่อไปนี้

ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิต

1.โรคหัวใจ
ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจวาย และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะหัวใจทำงานหนักขึ้นเนื่องจาก โรคความดันโลหิตสูงส่งผลให้เส้นเลือดที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจมีขนาดที่หนาขึ้น รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจก็หนาขึ้นเช่นกัน ทำให้ในระยะยาว หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างเพียงพอ และเสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดได้ง่ายอีกด้วย

2.เบาหวาน
โรคเบาหวานมี 2 ประเภท โรคเบาหวานประเภทที่ 1 จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ ส่วนโรคเบาหวานประเภทที่ 2 คือความทนทานต่อน้ำตาลลดลง ซึ่งโรคความดันโลหิตสูง กับโรคเบาหวาน เหมือนเป็นของคู่กัน จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง มักจะเป็นโรคเบาหวานด้วย ซึ่งเมื่อเป็นทั้ง 2 โรคนี้ จะยิ่งทำให้อาการในโรคใดโรคหนึ่งแย่ลงเรื่อยๆ

3.หลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดสมองตีบตัน เลือดออกในสมอง และหลอดเลือดแดงอุดตัน หัวใจจึงไม่สามารถสูบฉีดออกซิเจนเพื่อที่จะนำสารอาหารไปสูสมองได้ จึงส่งผลให้เยื่อสมองตาย เนื่องจากขาดออกซิเจน นอกจากนั้นหากความดันในหลอดเลือดมีมากขึ้น อาจจะทำให้หลอดเลือดในสมองแตกจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้

4.โรคไตเสื่อม
โรคความดันโลหิตสูงที่ถูกปล่อยปะละเลย ไม่ยอมรับการรักษา อาจทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแบบเรื้อรัง ส่งผลให้ไตเสื่อมสมรรถภาพ เนื่องจากไตที่เกี่ยวของกับการกรอง การขับของเสียออกจากร่างกายเสื่อมสภาพ จึงทำให้เราสูญเสียโปรตีนออกมาทางปัสสาวะ และเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในที่สุด

ทุกโรคที่กล่าวมา ล้วนแต่เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงที่ค่อนข้าางจะน่ากลัว และเป็นโรคอันตรายที่ส่งผลต่อชีวิต อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีอาการเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก เลือดกำเดาออก ตาพร่ามัวเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยเร็ว