กันยายน 23, 2023

EI SIN TAI

Quality for Healthy

มุ่งมั่นที่จะเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง เพื่อคุณภาพของยา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค สิ่งที่เราเลือกใช้จะต้องมีคุณภาพและตรวจสอบได้

Seek for The Best

คุณภาพวัตถุดิบชั้นยอดที่คัดสรรเอง กับตํารับยาแพทย์จีนชั้นเยี่ยม พร้อมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน คือความตั้งใจที่เราจะส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุด

Experience

ประสบการณ์จากการศึกษาตํารับยาจีน พร้อมการตรวจวิเคราะห์โรค และสั่งยาเพื่อการรักษาที่ได้ผล พัฒนาสูตรในแบบเฉพาะของตัวเอง อย่างต่อเนื่อง

เรื่องสุขภาพน่ารู้